USER LOGIN
Search results
PRISONNIèRES DES MARTIENS | CHIKYU BOEIGUN | 1957 | ISHIRô HONDA

... Kenji Sahara, Yumi Shirakawa, Momoko Kôchi, Akihiko Hirata, Takashi Shimura, Susumu Fujita, Hisaya Itô, Yoshio Kosugi ...


MECHAGODZILLA CONTRE-ATTAQUE | MEKAGOJIRA NO GYAKUSHU | 1975 | ISHIRO HONDA

... Kawai, Kazunari Mori, Katsuhiko Sasaki, Tomoko Ai, Akihiko Hirata, Katsumasa Uchida, Goro Mutsumi, Toru Ibuki, ...


RODAN | SORA NO DAIKAIJU RADON | 1956 | ISHIRô HONDA

... Haruo Nakajima, Kenji Sahara, Yumi Shirakawa, Akihiko Hirata, Yoshibumi Tajima French ...


GODZILLA | GOJIRA | 1954 | ISHIRô HONDA

... Nakajima, Katsumi Tezuka, Akira Takarada, Takashi Shimura, Akihiko Hirata, Momoko Kochi French country:  ...


FILS DE GODZILLA - LE | KAIJUTô NO KESSEN : GOJIRA NO MUSUKO | 1967 | JUN FUKUDA

... Nakajima, Akira Kubo, Tadao Takashima, Bibari Maeda, Akihiko Hirata, Yoshio Tsuchiya, Kenji Sahara ...


RETOUR DE GODZILLA (1984) - LE | GOJIRA (1984) | 1984 | KOJI HASHIMOTO

... du retour de figures marquantes de la Toho. Ainsi, Akihiko Hirata (acteur dans de nombreux godzilla, dont le rôle principal en 1954) ...