USER LOGIN
Search results
INVASION PLANèTE X | KAIJU DAISENSO | 1965 | ISHIRô HONDA

... Cast:  Akira Takarada, Nick Adams, Kumi Mizuno, Jun Tazaki, Akira Kubo, Yoshio Tsuchiya, Haruo Nakajima French ...


GAMERA : GARDIEN DE L'UNIVERS | GAMERA : DAIKAIJū KUCHU KESSEN | 1995 | SHUSUKE KANEKO

... Naoaki Manabe, Yuhmi Kaneyama, Akira Ohashi, Ayako Fujitani, Tsuyoshi Ihara, Akira Onodera, Shinobu ... Hotaru, Hatsunori Hasegawa, Hitoraro Honda, Akira Kubo French country:  ...


ENVAHISSEURS ATTAQUENT - LES | KAIJU SôCHINGEKI | 1968 | ISHIRô HONDA

... Cast:  Akira Kubo, Jun Tazaki, Yukiko Kobayashi, Yoshio Tsuchiya, Kyôko Ai, Haruo Nakajima ...


MATANGO | MATANGO | 1963 | ISHIRô HONDA

... Cast:  Akira Kubo, Kumi Mizuno, Hiroshi Koizumi, Yoshio Tsuchiya, Kenji Sahara, Hiroshi ...


FILS DE GODZILLA - LE | KAIJUTô NO KESSEN : GOJIRA NO MUSUKO | 1967 | JUN FUKUDA

... Haruo Nakajima, Akira Kubo, Tadao Takashima, Bibari Maeda, Akihiko Hirata, Yoshio ...