USER LOGIN
Search results
GODZILLA | GOJIRA | 1954 | ISHIRô HONDA

... Cast:  Haruo Nakajima, Katsumi Tezuka, Akira Takarada, Takashi Shimura, Akihiko Hirata, ...


INVASION PLANèTE X | KAIJU DAISENSO | 1965 | ISHIRô HONDA

... Kumi Mizuno, Jun Tazaki, Akira Kubo, Yoshio Tsuchiya, Haruo Nakajima French country:  ...


RODAN | SORA NO DAIKAIJU RADON | 1956 | ISHIRô HONDA

... Cast:  Haruo Nakajima, Kenji Sahara, Yumi Shirakawa, Akihiko Hirata, Yoshibumi Tajima ...


GODZILLA VS GIGAN | CHIJYû KOGEI MEIREI : GOJIRA TAI GAIGAN | 1972 | JUN FUKUDA

... Cast:  Haruo Nakajima, Yukietsu Omiya, Kenpachiro Satsuma, Kanta Ina, Hiroshi Ishikawa, ...


ENVAHISSEURS ATTAQUENT - LES | KAIJU SôCHINGEKI | 1968 | ISHIRô HONDA

... Jun Tazaki, Yukiko Kobayashi, Yoshio Tsuchiya, Kyôko Ai, Haruo Nakajima French country:  ...


GODZILLA'S REVENGE | GOJIRA-MINIRA-GABARA : ORU KAIJU DAISHINGEKI | 1969 | ISHIRô HONDA

... Cast:  Haruo Nakajima, Little Man Machan, Tomonori Yazaki, Kenji Sahara, Eisei ...


KING KONG CONTRE GODZILLA | KINGU KONGU TAI GOJIRA | 1962 | ISHIRô HONDA

... Yu Fujiki, Ichiro Arishima, Mie Hama,Shoichi Hirose, Haruo Nakajima French country:  ...


FILS DE GODZILLA - LE | KAIJUTô NO KESSEN : GOJIRA NO MUSUKO | 1967 | JUN FUKUDA

... Cast:  Haruo Nakajima, Akira Kubo, Tadao Takashima, Bibari Maeda, Akihiko ...


RETOUR DE GODZILLA (1955) - LE | GOJIRA NO GYAKUSHU | 1955 | MOTOYOSHI ODA

... Cast:  Haruo Nakajima, Katsumi Tezuka, Hiroshi Koizumi, Minoru Chiaki, Stesuko Wakayama ...


GODZILLA, EBIRAH ET MOTHRA : DUEL DANS LES MERS DU SUD | GOJIRA, EBIRA, MOSURA : NANKAI NO DAIKETTO | 1966 | JUN FUKUDA

... Cast:  Haruo Nakajima, Hiroshi Sekida, Akira Takarada, Toru Watanabe, Chotaro Togin ...