USER LOGIN
Search results
PRISONNIèRES DES MARTIENS | CHIKYU BOEIGUN | 1957 | ISHIRô HONDA

... Cast:  Kenji Sahara, Yumi Shirakawa, Momoko Kôchi, Akihiko Hirata, Takashi Shimura, Susumu ...


KING KONG CONTRE GODZILLA | KINGU KONGU TAI GOJIRA | 1962 | ISHIRô HONDA

... Tadao Takashima, Kenji Sahara, Yu Fujiki, Ichiro Arishima, Mie Hama,Shoichi Hirose, Haruo Nakajima ...


GODZILLA VS MECHAGODZILLA 2 | GOJIRA TAI MEKAGOJIRA (1993) | 1993 | TAKAO OKAWARA

... Ryu, Wataru Fukuda, Megumi Odaka, Akira Nakao, Kenji Sahara, Ryoko Sano, Masahiro Takashima ...


GODZILLA'S REVENGE | GOJIRA-MINIRA-GABARA : ORU KAIJU DAISHINGEKI | 1969 | ISHIRô HONDA

... Haruo Nakajima, Little Man Machan, Tomonori Yazaki, Kenji Sahara, Eisei Amamoto, Sachio Sakai, Kazuo Suzuki ...


MATANGO | MATANGO | 1963 | ISHIRô HONDA

... Akira Kubo, Kumi Mizuno, Hiroshi Koizumi, Yoshio Tsuchiya, Kenji Sahara, Hiroshi Tachikawa French ...


FILS DE GODZILLA - LE | KAIJUTô NO KESSEN : GOJIRA NO MUSUKO | 1967 | JUN FUKUDA

... Maeda, Akihiko Hirata, Yoshio Tsuchiya, Kenji Sahara French country:  ...


RODAN | SORA NO DAIKAIJU RADON | 1956 | ISHIRô HONDA

... Haruo Nakajima, Kenji Sahara, Yumi Shirakawa, Akihiko Hirata, Yoshibumi Tajima ...


MOTHRA CONTRE GODZILLA | MOSURA TAI GOJIRA | 1964 | ISHIRô HONDA

... Hoshi, Hiroshi Koizumi, Yu Fujiki, Emi Ito, Yumi Ito, Kenji Sahara, Haruo Nakajima, Katsumi Tezuka ...